Privacyverklaring Theehuis Het Oude Paard

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Theehuis Het Oude Paard kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Theehuis Het Oude Paard en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Theehuis Het Oude Paard verstrekt. Theehuis Het Oude Paard kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam;
Uw adresgegevens;
Uw telefoonnummer;
Uw e-mailadres.

WAAROM THEEHUIS HET OUDE PAARD UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Theehuis Het Oude Paard verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen. Daarnaast kan Theehuis Het Oude Paard uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG THEEHUIS HET OUDE PAARD GEGEVENS BEWAART
Theehuis Het Oude Paard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Theehuis Het Oude Paard verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Theehuis Het Oude Paard worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Theehuis Het Oude Paard gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Theehuis Het Oude Paard heeft hier geen invloed op. Theehuis Het Oude Paard heeft Google geen toestemming gegeven om via Theehuis Het Oude Paard verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetoudepaard.nl.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGEN
Theehuis Het Oude Paard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Theehuis Het Oude Paard verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Theehuis Het Oude Paard op via info@hetoudepaard.nl

Theehuis Het Oude Paard is eigendom van Stichting De Paardenkamp en werkt in de exploitatie ervan samen met Proef-Soest.

Theehuis Het Oude Paard bevindt zich op:
Birkstraat 109

3768 HD Soest

Telefoon: 035-2057271
Email: info@hetoudepaard.nl

Stichting De Paardenkamp is bij de KvK ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41188035
Proef-Soest is bij de KvK ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 76118894.