Huisregels verhuur

Boerderij Het Gagelgat is onderdeel van Stichting De Paardenkamp, nationaal rusthuis voor oude paarden in Soest. Stichting De Paardenkamp is een goede doelen instelling met ANBI status.

Op Boerderij Het Gagelgat bieden wij congresruimte, vergaderarrangementen en feestarrangementen om de primaire doelstelling, het verzorgen van oude paarden, te helpen bekostigen. We nodigen u van harte uit om een van onze arrangementen te boeken en daarmee een bijdrage te leveren aan het goede doel.

Aan het gebruik van de ruimtes zitten vanzelfsprekend regels verbonden, Boerderij Het Gagelgat is een officieel rijksmonument en gelegen in het landelijk gebied van Soest, dus we gaan zorgvuldig om met het gebruik van het pand en de omliggende terreinen.

– Verhuur: Het is niet mogelijk om alleen zaalhuur te boeken op Het Gagelgat, ook is het meenemen van eigen catering geen optie. 
Omdat we uiterst voorzichtig omgaan met dit monument is besloten de ruimtes alleen in arrangementen aan te bieden. In dit arrangement is inbegrepen het gebruik van de audio apparatuur, video mogelijkheden en consumpties.
U kunt qua consumpties kiezen voor koffie, thee en andere dranken en we bieden verschillende eetmogelijkheden van eenvoudige lunches tot uitgebreide dinermogelijkheden. Dit wordt geregeld door onze vaste cateraar Proef Soest. 

Zorg voor inventaris: Gebruiker verplicht zich om als goed huisvader voor de ruimte, het omliggend terrein/erf en de inventaris te zorgen. Mocht er desondanks schade ontstaan, meldt u dit dan aan een van de gastvrouwen of de huiscateraar.

Geen eigen eten of drinken: Met de opbrengsten van catering en consumpties in breedste zin des woords, bekostigen wij ook de verzorging van de oude paarden. Het meenemen van eigen eten of drinken is dan ook niet toegestaan. In verband met de HACCP eisen kunnen ook geen zelf meegenomen etenswaren of dranken in onze keuken worden bereid of opgeslagen.

Muziek: Door de ligging in het landelijk gebied zijn we gehouden aan geluidsnormen, we willen geluidsoverlast voor onze buren zoveel mogelijk voorkomen. Met name muziek is daarbij aan restricties gebonden. Het inzetten van een muziekgroep of band met versterkt geluid is daarbij alleen na overleg mogelijk en alleen in de potstal. In bepaalde gevallen is zachte akoestische (niet versterkte) muziek mogelijk op het terrein. Dit moet altijd in overleg met Het Gagelgat worden afgesproken. Zonder voorafgaand overleg is geen muziek mogelijk anders dan het gebruik van de geluidsinstallatie in de potstal.

Eigen apparatuur: Wanneer u eigen apparatuur meeneemt om onze audio of beamer te besturen dan is de werking hiervan op eigen risico.

Foto/film locatie: De boerderij, of delen daarvan, kunnen worden gebruikt als foto / film locatie.  Dit mag op aanvraag tegen vaste een vergoeding per dagdeel. Informeer naar de mogelijkheden. Vooraf ontvangen wij graag informatie over het onderwerp en de stijl van de fotoshoot of film, zodat dit niet in strijd is met wat wij als goede doelen organisatie willen uitstralen.

Versieringen / Confetti etc.: Bij een feest of ander gebruik van onze ruimtes wilt u misschien ook versiering van het terrein of het gebouw. We begrijpen dat maar willen toch ook het karakter van ons rijksmonument goed bewaken. Ook met tijdelijke versieringen. Neem vooraf contact op welke versieringen wij of onze huiscateraar voor u kunnen verzorgen. Het gebruik van confetti, ballonnen of andere materialen die kunnen wegwaaien in de weilanden is in elk geval niet toegestaan.

– Aankomst i.v.m. evenement: U bent maximaal 45 minuten voor aanvang van uw reservering welkom op de locatie. Wilt u eerder komen in verband met versieren en/of andere redenen dan kan dat in overleg.

Weilanden niet betreden: het is niet toegestaan om de weilanden/dierenweides te betreden. Rust is belangrijk voor onze bejaarde paarden en andere dieren.

Kinderen onder toezicht ouders: Kinderen staan te allen tijde onder toezicht van de ouders. Tijdens een feest of ander gebruik van onze ruimtes houden ouders hun kinderen in het vizier. Dit om de veiligheid van kinderen, dieren en onze gebouwen te waarborgen. De gastvrouwen en onze cateraar Proef Soest dragen geen verantwoordelijkheid op dit gebied.

Toezichthouder: In geval van nood verzoeken wij u direct contact op te nemen met de toezichthouder van dat moment. Dit kan een van onze gastvrouwen zijn of de verantwoordelijke van de huiscateraar Proef Soest.

Openingstijden: Onze boerderij is voor publiek geopend van maandag t/m zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Binnen deze tijden kunnen losse ruimtes in de boerderij worden gebruikt in een arrangement. Buiten deze tijden is de boerderij of de potstal afzonderlijk of gezamenlijk ook te gebruiken vanaf 8.00 uur ‘s morgens tot maximaal 22.00 uur ‘s avonds.